Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KSENKYOU (ZWANEGO DALEJ: "SKLEPEM")

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKRÓCIE 
 

1. W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności Sklepu internetowego www.ksenkyou.com użytkownik uprawniony jest do kontaktu pod adresem e-mailowym: info.ksenkyou@gmail.com.

2. Użytkownik dysponuje także prawem do żądania udostępnienia informacji o tym, jakie jego dane są przechowywane oraz w jakich celach są przetwarzane. W tym celu użytkownik uprawniony jest do kontaktu pod adresem e-mailowym: info.ksenkyou@gmail.com.

3. Kontaktując się poprzez pocztę e-mail czy zamawiając produkt użytkownik przekazuje swoje dane osobowe.

4. Dokładam wszelkiej staranności, aby dane użytkowników były bezpieczne i nie były przekazywane podmiotom trzecim bez uprzedniej, wyraźnej zgody użytkownika.
 
§ 1 KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 
 
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Kseniia Krotenko wykonująca działalność nieewidencjonowaną pod nazwą KSENKYOU, adres do korespondencji: ul. Zaruskiego 6B/10, 81-577 Gdynia, adres poczty elektronicznej (e-mail): info.ksenkyou@gmail.com, zwana dalej „Usługodawcą”. Podstawa prawna Art. 5 Ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646).
 
§ 2 DLACZEGO PRZETWARZAM DANE? 
 

1. Przetwarzam Państwa dane w następujących celach:

 • podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy;
 • marketingu i promocji produktów oferowanych przez Sklep;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • w przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu wskazanym w wyrażonej zgodzie.
2. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 
§ 3 JAKIE DANE PODLEGAJĄ PRZETWARZANIU?
 

1. Do zawarcia umowy wymagam podania danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonam zamówienia). Dodatkowo mogę poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymam, nie będę mogła, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

2. W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzę w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u mnie Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.

3. Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić usługi nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnię i przekażę, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.
 
§ 4 KOMU MOGĘ UDOSTĘPNIĆ DANE OSOBOWE?
 

1. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa.

2. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Sklepu na podstawie zawartej ze Sklepem umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe.

3. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową).
 
§ 5 CZY DANE SĄ PROFILOWE? 
 
Informuję, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory).
 
§ 6 JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA? 
 

1. Prawo dostępu do przetwarzanych przeze mnie danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia).

2. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia).

3. Prawo do usunięcia danych osobowych z moich systemów tzw. „prawo do bycia zapomnianym” — jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abym przetwarzała Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abym je usunęła (art. 17 Rozporządzenia).

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych — mogą Państwo zażądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli posiadam nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzam je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebym je usunęła, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia).

5. Prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu jestem na podstawie umowy lub wyrażonej zgody. Uprawnienie to będzie przysługiwało, gdy będę posiadać dane w formacie elektronicznym – w przypadku posiadania danych jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Mogą Państwo zlecić mi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia).

6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzam na podstawie zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: info.ksenkyou@gmail.com.

7. Prawo do sprzeciwu — może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest mój prawnie uzasadniony interes — art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będę już mogła przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażę istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

8. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
§ 7 KONTAKT
 
Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, proszę o kontakt na adres e-mail: info.ksenkyou@gmail.com.
 

POLITYKA COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO KSENKYOU (ZWANEGO DALEJ: "SKLEPEM")

 § 1 CZYM SĄ PLIKI COOKIES/CIASTECZKA?
 

1. Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj. www.ksenkyou.com. Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

2. Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.
 
§ 2 KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?
 
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Kseniia Krotenko wykonująca działalność nieewidencjonowaną pod nazwą KSENKYOU, adres do korespondencji: ul. Zaruskiego 6B/10, 81-577 Gdynia, adres poczty elektronicznej (e-mail): info.ksenkyou@gmail.com, zwana dalej „Usługodawcą”. Podstawa prawna Art. 5 Ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646).
 
§ 3 CEL STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES PRZEZ SKLEP:
 

1. Techniczne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, występują na większości stron internetowych, umożliwiają:

 • „Zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień, np. czy zapoznali się z polityką cookies;
 • Personalizację interfejsu Użytkownika, np. języka strony, tego czy strona powinna być wyświetlona w formie przystępnej dla komputera/telefonu komórkowego;
 • W przypadku sklepów internetowych cookies techniczne pozwalają na zapamiętaniu zawartości „koszyka” lub automatycznego logowania się do konta przez użytkownika.

2. Analityczne – w celu polepszenia świadczonych usług i działania strony internetowej, poprzez:

 • Pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki np. na podstawie dokonywanych czynności na stronie, lokacji z której dokonywane jest wejście na stronę, urządzenia wykorzystywanego do odwiedzania strony;
 • Zbieranie informacji o ilości wejść na stronę;
 • Zbieranie informacji dotyczących miejsca z którego najczęściej wchodzą na stronę użytkownicy;
 • Zbieranie informacji na jakie części stron najczęściej korzysta użytkownik;
 • Zbieranie informacji jak długo użytkownicy korzystają ze stron; 
§ 4 CZAS PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES
 
 • Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej;
 • Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu. 
§ 5 RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH
 

Zalicza się do nich:

 • adres IP,– rodzaj platformy, urządzenia i przeglądarki internetowej,
 • adres strony z której nastąpiło przekierowanie na stronę sklepu,
Jednocześnie informuję, że wszystkie dane przetwarzane przez moją stronę internetową są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 
§ 6 JAKIE DANE WYSYŁAM INNYM PODMIOTOM?
 

Informuję, iż nie przekazuję danych innym przedsiębiorstwom.

§ 7 SPOSÓB WYCOFANIA ZGODY
 

1. W każdej chwili możecie Państwo wyłączyć pliki cookies dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Państwa przeglądarki.

 • W przeglądarce Mozilla Firefox w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
 • W przeglądarce Microsoft Internet Explorer w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządza ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
 • W przeglądarce Google Chrome w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
 • W przeglądarce Opera Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
 • W przeglądarce Safari w menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.
2. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.
3. Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.
 
POZOSTAŁE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PROCESEM PRZETWARZANIA DANYCH
 

Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: info.ksenkyou@gmail.com.

Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod wskazanym adresem: www.ksenkyou.com/polityka-prywatnosci. 

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.